Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

– Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

– Cô giáo: Chắc chắn

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *