Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Chạy nước gì….?


Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.

Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?

Vova: thưa cô nuớc đại ạ.

Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?

Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *