Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Kẻ ngu ngốc.

Trong giờ học, thầy giáo:

– Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:

– Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

– Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *