Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Làm gì

Cô giáo:

– Petia, bố em làm nghề gì?

– Kỹ sư

– Lena, thế bố em làm nghề gì?

– Giám đốc nhà hát

– Vova, thế còn bố em?

– Ông ấy chết rồi.

– Thế ông ta làm gì trước khi chết?

– Rên rỉ

Tags:,

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *