Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Thế thì khác đéo gì ?

Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.

Bố hỏi: vô va, sao buổn thế

Vova: con bi điểm 0 môn toán

– sao lại bị điểm 0

– cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4

– thế thì đúng rồi còn gì nữa

-cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy

– thế thì khác đéo gì?

– đấy, con cũng trả lời thế và cô giáo cho con 0 điểm

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *