Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Thò đầu ra cửa sổ.

Cô giáo vào lên lớp không thấy Nana đâu liền hỏi Vova:

– Nanat đâu rồi?

– Thưa cô em và Nana thi xem ai thò đầu ra cửa sổ nhiều hơn và cuối cùng bạn

ấy đã thắng ạ!!

Tags:, , , ,

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *