Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Tiền thừa.

– Vova đứng ở ngưỡng cửa nhà mình đón những thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:

– Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria!

– Không phải nói to vậy, này cho em 2 rúp.

– Cám ơn, này trả anh 1 rúp thừa.

– Thừa ???

– Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau – 1 rúp.

Tags:,