Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Ước mơ tuổi thơ

Ước mơ tuỏi thơ:

Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ

Pe chia: em làm phi công

Vô va: em ước mình đầy lông

– Sao vậy?

– Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *