Download! Download more responsive WP Theme for FREE!

Vợ ngủ chưa

– Aloo anh à, em nhớ a quá.

– Uhm a cũng nhớ e lắm.

– Vợ anh đã ngủ chưa?

– Vợ anh ngủ rồi, mình ra ngoài gặp nhau đi em.

– Ok anh, vợ em cũng ngủ rồi.

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *